Vermi Culture

  • जगभरामध्ये एकूण 300 पेक्षा जास्त गांडूळ जाती बघायला मिळतात त्यापैकी दोन ते तीन जाती चा वापर गांडूळ खत निर्मितीसाठी केला जातो.
  • इसेनिया फोटियेडाआणि युद्रिलस युजिनी या जाती अतिशय फायदेशीर दिसून आले आहेत या दोन्हीही जाती Earth rich युनिट वर उपलब्ध आहेत या जातींच्या संवर्धनासाठी स्वतंत्र प्रकल्पाची उभारणी केली आहे.
  • त्यासाठी सिमेंट टॅंक बनवले आहे या दोन्हीही जाति चे वैशिष्ट्य म्हणजे या जातींचा प्रजनन आणि अंडी देण्याचा कालावधी अतिशय चांगला आहे
  • जगभरामध्ये गांडूळ खत निर्मितीसाठी या जातींचा वापर केला जातो .शिवाय या हाताळणेअतिशय सोपे आहे
Category:
  • जगभरामध्ये एकूण 300 पेक्षा जास्त गांडूळ जाती बघायला मिळतात त्यापैकी दोन ते तीन जाती चा वापर गांडूळ खत निर्मितीसाठी केला जातो.
  • इसेनिया फोटियेडाआणि युद्रिलस युजिनी या जाती अतिशय फायदेशीर दिसून आले आहेत या दोन्हीही जाती Earth rich युनिट वर उपलब्ध आहेत या जातींच्या संवर्धनासाठी स्वतंत्र प्रकल्पाची उभारणी केली आहे.
  • त्यासाठी सिमेंट टॅंक बनवले आहे या दोन्हीही जाति चे वैशिष्ट्य म्हणजे या जातींचा प्रजनन आणि अंडी देण्याचा कालावधी अतिशय चांगला आहे
  • जगभरामध्ये गांडूळ खत निर्मितीसाठी या जातींचा वापर केला जातो .शिवाय या हाताळणेअतिशय सोपे आहे

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Vermi Culture”

Your email address will not be published. Required fields are marked *