Vermi Wash – 5 liter

व्हर्मीवॉश वापरण्याचे फायदे
१. पिकावरील बूरशीचा नाश होतो
२. नत्र, स्फूरद, पालाश व सूक्ष्म अन्नद्रव्ये उपलब्ध स्वरूपात असल्याने पीक जोमदार वाढते
३. किटकनाशके व खतांवरील उत्पादन खर्च कमी होतो
४. ड्रिपद्वारे वापर करतांना एकरी १० लीटर (फळबाग, भाजीपाला व इतर सर्व पिके)
सर्वसाधारणपणे पिकाच्या वाढीच्या कालावधीत व्हमीवॉशच्या दोन फवारण्यामधील अंतर १० ते १५ दिवसांचे
असावे. हंगामी पिकासाठी ३ ते ४ फवारण्या तर वार्षिक पिकासाठी ५ ते ६ फवारण

Category:

व्हर्मीवॉश वापरण्याचे फायदे
१. पिकावरील बूरशीचा नाश होतो
२. नत्र, स्फूरद, पालाश व सूक्ष्म अन्नद्रव्ये उपलब्ध स्वरूपात असल्याने पीक जोमदार वाढते
३. किटकनाशके व खतांवरील उत्पादन खर्च कमी होतो
४. ड्रिपद्वारे वापर करतांना एकरी १० लीटर (फळबाग, भाजीपाला व इतर सर्व पिके)
सर्वसाधारणपणे पिकाच्या वाढीच्या कालावधीत व्हमीवॉशच्या दोन फवारण्यामधील अंतर १० ते १५ दिवसांचे
असावे. हंगामी पिकासाठी ३ ते ४ फवारण्या तर वार्षिक पिकासाठी ५ ते ६ फवारण

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Vermi Wash – 5 liter”

Your email address will not be published. Required fields are marked *